6/20/2018

Scoala de vara Just4fun 2018


Tema Școlii de vară Just4fun 2018 

9 iulie 2018
   Ziua 1 - Parcul de Aventura Nada Florilor Fălticeni
 • parcurgerea traseelor de aventura (30 lei)
 • jocuri distractive si educative
10 iulie 2018
     Ziua 2 -Capu Câmpului
 • echitatie (30 lei)
 • jocuri creative
11 iulie 2018
      Ziua 3 - Solca
 • tir sportiv cu arma (15 lei)
 • jocuri de orientare turistica
12 iulie 2018
Ziua 4 - Masivul Rarău
 • Cabana Rarău (25 lei - masa)
 • Mănăstirea Rarău
 • Pietrele Doamnei, Piatra Șoimului, Stația Meteo
Ziua 5 - Încheierea activităților
 • Testul final
 • Premierea,  Șlagărul Școlii de vară Just4fun

Masivul Rarău constituie un areal montan reprezentativ pentru sectorul nordic al Carpaților Orientali având altitudinea maximă de 1651m. În prima jumătate a secolului al XX-lea studiile climatologice axate asupra Carpaților Orientali resimțeau lipsa datelor referitoare la elementele climatice din etajul altitudinal 1300 – 1700m. În consecință, la mijlocul secolului trecut în anul 1953 s-a luat decizia înființării unei stații meteorologice amplasată la altitudinea de 1536m în apropierea Cabanei Rarău și a Pietrelor Doamnei. Staţiunea Rarău este situată între Pietrele Doamnei şi vârful Rarău într-un cadru natural de excepţie, având în apropiere numeroase alte obiective cum ar fi: Peştera Liliecilor, Piatra Şoimului, Piatra Zimbrului, Pochii Rarăului etc. Diversitatea deosebită a substratului geologic se reflectă în relief (în special cel petrografic), bogăţia floristică şi faunistică este marcată de existenţa a numeroase specii rare şi endemice ocrotite în cadrul unor rezervaţii ştiinţifice (Codrul Secular Slătioara, Fâneţele montane de pe plaiul Todirescu).
 • Până în toamna anului 1992 Staţia Meteorologică Rarău a funcţionat pe amplasamentul de lângă Hotelul Alpin Rarău, a cărui clădire a adăpostit şi biroul staţiei. Platforma de observaţii era adăpostită spre vest - nord-vest de Vârful Piatra Șoimului şi deschisă spre sud și nord dar obturată de pădurea de conifere care se afla în imediata vecinătate. Fiind vorba de o poziție inadecvată pentru înregistrările cu privire la direcția și viteza vântului s-a luat decizia schimbării amplasamentului stațiunii fapt ce s-a realizat în anul 1992.
 • După schimbarea locaţiei, altitudinea la care se află stațiunea a crescut de la 1536 la 1572m iar platforma de observaţii meteorologice a devenit mult mai expusă circulației vestice dar datorită prezenței în apropiere a unei înălțimi montane a rămas obturată circulația nord-estică.
 • În perioada 2010 – 2011 stațiunea a fost dotată cu o instalație modernă de protecție împotriva descărcărilor electrice fiind montate cinci paratrăsnete, două pe acoperișul clădirii și trei paratrăsnete pe stâlpi metalici dispuși pe trei laturi ale clădirii principale. În anul 2014 a fost rezolvată problema apei potabile prin amenajarea unui rezervor cu o capacitate de 20000 litri care stochează apa necesară pentru buna funcționare a activității din stațiune.
 • În anul 2012 a fost instalată o ministație de epurare a apelor uzate care prelucrează întreaga cantitate de apă utilizată.

6/04/2018

Invata Scratch

Scratch este folosit in multe contexte: la scoala, in muzee, centre comunitare si acasa. De exemplu, copiii pot crea proiecte impreuna cu parintii sau cu fratii lor.Scratch este un limbaj de programare grafic care îţi permite să controlezi acţiunile şi interacţiunile dintre diferite tipuri de media. Scena este locul în care poveştile, jocurile şi animaţiile prind viaţă. Personajele se mişcă şi interacţionează unii cu alţii pe scenă. Când începi un proiect Scratch, acesta începe cu un singur personaj, o pisică. Pentru a crea personaje noi se folosește unul din cele 3 butoane: desenare personaj, alegere din fișier sau personaj surpriză. Lista cu personaje afişează miniaturi pentru toate personajele din proiect. Numele fiecărui personaj apare sub miniatură.Pentru a vedea şi edita costumele personajului se fac clic pe tabul Costume, iar pentru a vedea și sunetele se fac clic pe tabul Sunete. Informaţiile afișate despre personajul curent sunt: numele , poziţia x-y, direcţia, starea de blocare şi starea stiloului. În caseta text se poate tasta un nou nume pentru fiecare personaj.
Panourile cu instrucţiunile necesare pentru a realiza un proiect în Scratch sunt: 
- panoul Mișcare folosit pentru mutarea personajelor. 
- panoul Aspect folosit pentru a afişa mesaje pe ecran, pentru a schimba înfaţişări etc. 
- panoul Sunet constă în instrucţiuni care ne ajută să compunem melodii, să scoatem sunete sau să înregistrăm voci. 
- panoul Stilou conţine instrucţiuni pentru a desena, trage lenii etc. 
- panoul Control şi cel mai important gazduieşte instrucţiunile de control cum ar fi: IF, IF ELSE, REPEAT UNTIL, FOREVER IF etc. 
- panoul Detecție este punctul cel mai important al acestui limbaj şi unul din caracteristicile care îl face aşa este că putem face aplicaţii dezvoltate iterativ. 
- panoul Operatori conţine semnele de adunare, scădere, înmulţire, inpărţire şi pe lîngă ele instrucţiunile: MOD, RANDOM, JOIN, SQRT, AND, OR, NOT etc. 
- panoul Date, este locul declarării variavilelor şi dispunem de instrucţiuni speciale pentru lucrul cu ele. Pe lîngă variabile aici mai avem şi instrucţiuni speciale pentru lucru cu vectorii, aici sunt denumite liste.

http://digitalkids.ro/despre-scratch/
https://www.predauviitor.ro/wp-content/uploads/2017/11/caiet_PV_gandire_computationala_CL5_02_final.pdf


6/01/2018

“PLANETA ALBASTRA”


Concursul “PLANETA ALBASTRA”, EDIŢIA A  III-a, inscris in CAER 2018 poz. 2037
Organizat de Palatul National al Copiilor Bucuresti si Clubul Copiilor Sector 6 Bucuresti
            TEMA CONCURSULUI  “Padurea – aurul verde al Planetei”
Data limită de trimitere a lucrărilor este 19 mai 2018

Detalierea secţiunilor concursului

 Activitatea  1
Concurs de grafică pe calculator- organizat la PALATUL NATIONAL AL COPIILOR, BUCURESTI – participare directa, in data de 19 mai 2018.
Proba de concurs va consta în realizarea unui desen de catre concurenţi. Softul utilizat va fi Paint-ul. Tema lucrărilor va fi „Padurea – Aurul verde al Planetei”.
Activitatea 2
            Concursul de eseuri editate în Word, organizat la PALATUL NATIONAL AL COPIILOR BUCURESTI, participare indirecta.
Proba de concurs va consta în realizarea de catre elevi a unui eseu editat in MS Word, cu tema „Padurea – Aurul verde al Planetei”. Un eseu nu va depăşi 3 pagini, format A4. Se va trece la sfârşitul eseului eticheta cu: numele şi prenumele elevului, clasa, scoala/liceu/palat/club/cercul, numele si prenumele profesorului îndrumător.
Lucrările vor fi trimise în format electronic, fiind însoţite de fisa de inscriere.
Activitatea  3
            Concurs de prezentări multimedia -   organizat la PALATUL NATIONAL AL COPIILOR BUCURESTI, participare indirecta.

            Proba de concurs va consta în realizarea de catre concurenţi a unei prezentari PowerPoint cu tema „Padurea – Aurul verde al Planetei”. Prezentărilor vor avea minim 6 slide-uri şi vor putea utiliza informaţii diverse alese de către concurenţi din cărţi de specialitate, precum şi de pe Internet. Lucrările vor fi trimise în format electronic. Prezentările vor fi însoţite de fisa de inscriere ce contine un tabel cu participanţii. 

Rezultate:

Ungureanu Bogdan Ionuț 8 Media PremiulSpecial
Anton Răzvan 5 Paint Mențiune
Spoială Ruxandra 3 PPT Premiul III
Șoiman Andrei 6 PPT Premiul III
Irimia Calin 3 Paint Premiul III
Irimia Andrei Cosmin 7 PPT Mențiune
Chihulica Ioana Claudia 5 PPT Premiul II
Bolohan Amalia 5 PPT Mențiune
Apostol Ingrid 2 Paint Premiul II
Todoși Călin Ștefan 5 Paint Premiul II
Strâmbeanu Elena 6 PPT Premiul I
Avram Mihai 6 PPT Mențiune

Scoala de vara Just4fun 2018

Tema Școlii de vară Just4fun 2018  9 iulie 2018    Ziua 1 - Parcul de Aventura Nada Florilor Fălticeni parcurgerea traseelor d...