3/28/2018

Scoala Altfel la palatul copiilor - Vizita la Muzeul de Istorie, Consiliul Judetean si Palatul de Justite Suceava

Proiectul ”Suntem mici, dar ne pasă!” s-a adresat unui grup țintă format din elevii ce frecventează cercurile palatului copiilor, participanți la dezbaterea aspectelor legate de sistemul judiciar din România și desfășurarea procedurii de judecată precum și aspectele legate de ordinea la curtea lui Ștefan cel Mare. 
               La vizita Palatului de Justiție, elevii au participat la prezentarea unei săli de judecată, realizată de consilier pentru informaţii publice, dna Mihaela Ungureanu.  Astfel, elevii și-au imaginat un complet de judecată format din judecători, grefier, procuror și avocați. Copiii au fost antrenați să pună întrebări privind modul cum ar gestiona un proces și cum se poate instaura pacea și dreptatea.
Copiii au vizitat sediul Consiliului Judeţean, unde au ocupat pentru câteva momente locurile consilierilor județeni, din Sala Bucovina și Sala Ștefan cel Mare. Elevii s-au arătat interesaţi de  activitatea celor din Consiliu, adresând gazdelor numeroase întrebări. Totodată au constatat cu surprindere, varietatea și multitudinea evenimenelor  culturale, artistice, folclorice, care se organizează de către Consiliul Judeţean, reflectate într-o manieră impecabilă prin diferite materiale de promovare: cataloage, broșuri, pliante, obiecte personalizate. Mulţumind gazdelor pentru vizită, elevii au promis că vor mai efectua astfel de vizite şi se vor implica activ în proiectele inițiate de această instituție.

Vizita la Muzeul de istorie Suceava a însemnat nu  numai simplul contact direct cu mărturia istorică, dar şi trezirea sentimentului de respect şi admiraţie faţă de adevărul istoric. În aceeași măsură, vizita a avut drept scop formarea  deprinderilor de  educaţie patriotică şi cetatăţenească a elevilor, relevându-se trecutul ţării, personalitatea şi faptele vitejești ale înaintașilor. 
Organizatori:
 prof. Mihaela Buculei - coordonator cerc Redacție presă/RadioTV, 
prof. dr. Ștefania Șoiman - coordonator cerc Informatică, 
prof. Alina Șandru - coordonator cerc Cenaclu literar, 
prof. Olga -Marcela Reuț - coordonator cerc Tapiserie,
prof. Petronela Rusu - coordonator cerc Pictură, 
prof. drd. Nicoleta Bumbu - coordonator cerc Meteorologie/Ecoturism
și prof. Cristina Maxim - coordonator cerc Navomodele/Origami.
Aparitie Monitorul de Suceava