10/20/2010

Despre noi


Activitățile extrașcolare organizate în cadrul palatului copiilor, aprofundează și diversifică cunoștințele, formează, dezvoltă și exersează competente în acord cu potențialul și opțiunile copiilor și valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea acestora în proiecte educative Cercul de informatică își desfășoară activitatea în mod complementar cu activitățile școlare. Cursurile sunt organizate în timpul liber al copiilor fără a se suprapune orarului școlar. Activitățile cercului de informatică sunt structurate pe grupe începători, avansați şi performanță. Oferta cercului a fost elaborată luând în considerare atât interesele educaționale ale elevilor care doresc să utilizeze calculatorul, cât și posibilitatea valorificării ulterioare, a competențelor şi cunoștințelor dobândite de către aceștia prin participarea la competiții de profil organizate de școli, licee, palate si cluburi ale copiilor.
Elevii care frecventează cercul de informatică, cel puţin 3 ani cu o frecvenţă de 80%, au posibilitatea obţinerii unui atestat profesional în domeniul informaticii şi calculatoarelor.