1/30/2017

28 ianuarie, ZIUA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI DATELOR

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL are ca obiectiv apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scop: - apărarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal.

Ziua Europeană a Protecției Datelor cu Caracter Personal se celebrează anual pe data de 28 Ianuarie de către statele membre ale Consiliului Europei.

 Protecţia datelor personale în Uniunea Europeană a fost statuată, în special, prin Directiva 95/46/EC şi Directiva 2002/58/EC, acte ce s tabi les c princ ipi i c lare de prelucrare a datelor personale şi conferă persoanelor fizice drepturi specifice:
 - dreptul de informare
 - dreptul de acces
 - dreptul de opoziţie
 - dreptul de intervenţie
 - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 - dreptul de a se adresa cu plângere autorităţii naţionale de supraveghere 
 - dreptul de a se adresa justiţiei.

Digital citizen
"Trăim o eră a digitalizării și suntem expuși zilnic influențelor și efectelor acesteia.
Astfel, într-un mod interactiv, elevii au învățat despre cele 9 componente care ne fac cetățeni digitali:
  • accesul digital,
  • comerțul digital,
  • comunicarea digitală,
  • alfabetizarea digitală,
  • eticheta digitală,
  • dreptul digital,
  • drepturile și responsabilitățile digitale,
  • sănătate digitală și bunăstare,
  • securitatea digitală.

Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate şi o b l i g a ţ i i l e o p e r a t o ri l o r î n România, într-o manieră similară reglementării europene.
mai mult