6/09/2019

Rezultatele Concursului de artă fotografică ”Magia Zoom”, CC Tg. Neamț

Concursul este inclus în CAER 2019, anexa 9, poz. 1636

1. Hănțăscu Adrian, premiul I la secțiunea ”Flori”
2. Hănțăscu Adrian, premiul II la secțiunea ”Peisaj”
3. Tîmpescu Andreea Maria , premiul I la secțiunea ”Flori”
4. Tîmpescu Andreea Maria , premiul I la secțiunea ”Copilărie fericită”
5. Chihulcă Claudia, premiul II la secțiunea ”Flori”
6. Irimia Andrei, premiu II la secțiunea ”Flori”
7. Irimia Andrei, premiu II la secțiunea ”Peisaj”
8. Irimia Călin, premiu I la secțiunea ”Portret”

9.  Irimia Călin, premiu I la secțiunea ”Stradal”
10. Uță Daria, premiul II la secțiunea ”Portret”
11. Uță Daria, premiul II la secțiunea ”Peisaj”6/04/2019

Concursul regional ”Codrule, codrutule”, ed. a IX-a, CC Tg. Neamt


Concursul este proiectat pe  patru secţiuni pentru nivelul primar, gimnazial şi liceal
SECŢIUNEA I : Creaţie literară (proză şi poezie) –„ Pădurea - plămân al Terrei”
Ex. (Prezentarea pădurii în diverse anotimpuri, excursii şi drumeţii în pădure)
Creatiile literare vor  respecta urmǎtoarele cerinţe : redactarea pe format A4, spaţiere la un rând şi jumǎtate, cu margini egale de 20 mm, titlul va fi scris cu majuscule  (Times New Roman , caracter 14 , bold, centrat) , la douǎ rânduri de titlu se va scrie autorul , numele cadrului didactic , şcoala  şi  clasa; la douǎ rânduri de numele  autorului  se începe scrierea  textului  (Times New Roman 12 )
            SECTIUNEA a II-a ; Afişe şi colaje – „Pădurea –aurul verde al planetei”
Afişele vor fi realizate în orice tehnică – format A4 sau A3
Colajele vor fi realizate cu materiale din natură – format A4
Pe verso se va regăsi eticheta ce va cuprinde: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
SECTIUNEA a  III-a: „Haina pădurii”
            a) Fotografie - nivel primar, gimnazial şi liceal
b) Show/film/prezentare realizată în  POWER POINT, MOVIE MAKER, POWER DIRECTOR, etc. (nivel gimnazial şi liceal)
Fotografiile vor evidenţia aspecte din viaţa şi frumuseţea pădurii în toate cele patru anotimpuri. Dimensiunea fotografiilor va fi format A4. Pe verso se va regăsi eticheta ce va cuprinde: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
Pentru secţiunea Show/film/prezentare vor fi prezentate acţiuni concrete realizate în Luna pădurii  (15 martie-15 aprilie) (plantare de puieţi, lucrări de curăţire şi igienizare a pădurii, de combatere a dăunătorilor vegetaţiei forestiere, etc..)
SECŢIUNEA a  IV-a: Referate –se adresează elevilor de nivel gimnazial şi liceal având ca temă: Să protejăm pădurea!; Beneficiile pădurii; Importanţa pădurii pentru mediul înconjurător, Defrişările şi consecinţele acestora, etc. (nivel gimnazial şi liceal)
Redactarea pe format A4, spaţiere la un rând şi jumǎtate, cu margini egale de 20 mm, titlul va fi scris cu majuscule  (Times New Roman , caracter 14 , bold, centrat) , la douǎ rânduri de titlu se va scrie autorul , numele cadrului didactic , şcoala  şi  clasa; la douǎ rânduri de numele  autorului  se începe scrierea  textului  (Times New Roman 12 )
SECȚIUNEA  a V-a:
PARTICIPARE DIRECTĂ – 7-8 iunie 2019
 Tema: „Pădurea ne inspiră....
a)      Activitate de ecologizare la Parcul Național Vînători-Neamț
b) Ateliere de  lucru organizate pe subsecțiunile: a. Fotografie; b. Afișe și colaje; C. Show/Film – Clubul Copiilor Tg.Neamț
Elevii participanți de la Cercul Ecoturism /  Meteorlogie și Cercul de Informatică

1. Honceriu Yannis, Premiul I la secțiunea fotografie
2. Șalgău Tomasso Cristian, Premiul I la secțiunea fotografie
 3. Irimia Călin, Premiul I la secțiunea Afiș
4. Uță Dria, Premiul I la secțiunea Afiș
5. Irimia Andrei, premiul II la secțiunea Fotografie
6. Șoiman Andrei, premiul I la secțiunea fotografie