Despre noi

Cercul de informatică își desfășoară activitatea în mod complementar cu activitățile școlare. Cursurile sunt organizate în timpul liber al copiilor fără a se suprapune orarului școlar. 

Oferta cercului a fost elaborată luând în considerare atât interesele educaționale ale elevilor care doresc să utilizeze sau să programeze calculatorul, cât și posibilitatea valorificării ulterioare, a competențelor şi cunoștințelor dobândite de către aceștia prin participarea la competiții de profil organizate de școli, licee, palate si cluburi ale copiilor.

În cadrul cursurilor cercului de informatică se organizează activități de învățare prin exerciții algoritmice, jocuri algoritmice punând accent pe analiza problemelor și stabilirea strategiei de rezolvare. Elevii sunt organizați în grupe în funcție de interese și cunoștințe (începători/avansați).

La activitățile cercului se urmăresc:

- dezvoltarea competenţelor de utilizare ale unui sistem de calcul;

- utilizarea celor mai noi produse software din domeniu;

- realizarea aplicaţiilor informatice care vor duce la dezvoltarea gândirii algoritmice, spiritului practic şi inovativ;

- utilizarea celor mai moderne mijloace de comunicare; 
- descoperirea aptitudinilor pentru creaţie, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi utilizare a calculatorului în diverse domenii de activitate;

-posiblitatea lucrului în echipă a elevilor pentru realizarea proiectelor în vederea participării la concursuri de informatică;
- dobândirea competenţelor de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din domeniul IT folosind sistemul de calcul.

Grupa începători: Sisteme de operare - Windows 7/ Windows 10, MS Office 2010, Programare în Mediul graphic de programare Scratch, Internet, Pagini WEB

Grupa avansaţi: Limbaje de programare C++/ Python, Programare pe Internet (HTML, Php, Java script), Editor video

Grupa performanţă: Programare II, C++,  Aplicaţii Software, WebDesign, Echipe de Proiect

La cercul de informatică se pot înscrie elevi cu vârste cuprinse 8 – 18 ani. Elevii care frecventează cercul de informatică, cel puţin 3 ani cu o frecvenţă de 80%, au posibilitatea obţinerii unui atestat profesional în domeniul informaticii şi calculatoarelor.


 Coordonator cerc, Prof. dr. Şoiman Ştefania