Despre noi

La cercul de informatică se pot înscrie elevi cu vârste cuprinse 8 – 18 ani.
Se urmăresc:
- dezvoltarea competenţelor de utilizare ale unui sistem de calcul;
- utilizarea celor mai noi produse software din domeniu;
- realizarea aplicaţiilor informatice care vor duce la dezvoltarea gândirii algoritmice, spiritului practic şi inovativ;
- utilizarea celor mai moderne mijloace de comunicare; 
- descoperirea aptitudinilor pentru creaţie, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi utilizarea calculatorului în diverse domenii de activitate la elevii aflaţi în dificultate;
-posiblitatea de lucru în echipă pentru realizarea proiectelor în vederea participării la concursuri de informatică;
- dobândirea competenţelor de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din domeniul IT folosind sistemul de calcul.
Grupa începători: Sisteme de operare - Windows 7/ Windows 10, MS Office 2010(Word, Excel, PowerPoint), Editor graphic, Internet, Pagini WEB
Grupa avansaţi: Limbaje de programare C++, Programare pe Internet (HTML, Php, Java script), Editor video
Grupa performanţă: Programare II, C++,  Aplicaţii Software, WebDesign, Echipe de Proiect

Coordonator cerc, Prof. dr. Şoiman Ştefania
http://infopacosv.blogspot.com/2019/03/despre-noi.html