6/09/2015

Premierea elevilor, iunie 2015

Elevii cercului de informatică cu rezultate deosebite obținute în anul școlar 2014 - 2015 au fost răsplătiți cu diplome și medalii.


1. Budeanu Mara, clasa a IV-a, Premiul I la sectiunea PowerPoint
2. Zvoristeanu Yasmine, clasa a IV-a, Premiul I la sectiunea "Re-creatie"
3. Roman Mihnea, clasa a IV-a, Premiul I la sectiunea "Re-creatie"4
4. Roman Matei, clasa a III-a, Premiul II la sectiunea MS Word
5. Găitan Andreea, clasa a V-a, Premiul I la secțiunea ”Re-creație”
6. Șlincu Andra Maria, clasa a V-a, Premiul I la secțiunea ”Re-creație”
7. Barîlă Ștefana, clasa a II-a, Premiul I la secțiunea Word
8. Ma Nin Andrei, clasa a I-a, Premiul II la secțiunea Word
9. Ignătescu Răzvan, clasa a I-a, Premiul III la secțiunea Word
10. Rusu David, clasa a II-a, Premiul II la secțiunea Word
11. Bardan Emanuel Alexandru, Premiul I la secțiunea PowerPoint
12. Aga Claudia, clasa a IV-a, Premiul I la secțiunile MS Word și ”Re-creație”.

Felicitări!

6/02/2015

5 IUNIE 2015 - Ziua Mediului

Young Reporters for the Environment (YRE)
Prin intermediul programului YRE, elevii participanţi îşi pot dezvolta aptitudinile şi îmbogăţi cunoştinţele despre mediu. De exemplu, dobândind o mai bună înţelegere a problemelor legate de dezvoltarea durabilă, tinerii din programul YRE sunt mai deschişi spre comunicare, au propriile iniţiative, lucrează în echipă, fac analize critice, devin mai responsabili şi îşi dezvoltă spiritul de lider.
Programul YRE le oferă tinerilor talentaţi o viziune a lumiiprofesionale a jurnalismuluişi îi poate determina pe elevisă devină jurnalişti pe viitor!
Prin investigaţiile de mediu realizate de elevi, programul YRE poate fi o dovadă în plus a implicării şcolilor care vor să dobândească Steagul Verde (ȋn cadrul Programului Eco-Schools).
Obiective:
1. INVESTIGAREA UNEI PROBLEME LOCALE DE MEDIU
  • identificarea, definirea şi comunicarea unei probleme locale de mediu;
  • investigarea (documentarea, comparaţia, interpretarea, evaluarea) informaţiei relevante din surse primare (exemplu: articole din ziare şi reviste, fotografii, filme video, jurnale, discursuri, manuscrise etc.) şi secundare (exemplu: documentare radio, cărţi, etc.);
  • identificarea unor persoane sau grupuri cheie cu diverse opinii referitoare la problema locală de mediu, soluţiile / ipotezele / obiectivele pe care le propun;
  • realizarea unei cercetări originale, cum ar fi: sondaje de opinie / chestionare, interviuri luate unor indivizi sau grupuri pentru a obţine informaţia “la cald”;
  • acoperirea unor implicaţii istorice, economice, sociale şi/sau politice şi eventualele consecinţe ale problemei de mediu;
  • conectarea problemei locale de mediu la situaţia globală.