Postări

Se afișează postări din septembrie, 2012

Consfatuirea anuala a directorilor si coordonatorilor de cercuri din palatul si cluburile copiilor

Imagine
Vineri, 29 septembrie 2012, dna. inspector de specialitate educatie permanenta Tatiana Vintur a prezentat bilantul activitatilor:

• Partenerii educaţionali, prezent şi perspectivă
• Raportul activităţii educative şcolare şi extraşcolare – palatul şi cluburile copiilor, anul şcolar 2011-2012.
• Școala Altfel – bilanțul programului.
• Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci - Metode şi strategii europene pentru dezvoltarea competenţelor cheie în mediul nonformal - LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/201
1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară (O.M. nr. 5567/2011).
• Direcţii şi priorităţi strategice ale activităţii educative, anul şcolar 2012-2013.
• Oferta de formare - programe educative, anul şcolar 2012-2013.
• Programe şi proiecte din C.A.E.N. al M.E.C.T.S..
• Rsponsabilul comisiei metodice/ coordonatorul de cerc.
• Activităţi metodice pentru anul şcolar 2012-2013.
• Dezbateri, intervenţii ale participanţilor, discuţii, propuneri etc..
• Concluzii.

Cites…

Inscrieri la Cercul de informatica

Imagine
Au inceput cursurile la Palatul Copiilor Suceava.

Orarul Cercului de informatică:


Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă

9 – 11
8.30 – 10.30 9 – 11
14 – 16
14 – 16 10.30-12.30
15 - 17 16 – 18
16 – 18

<

"Excelenta in programare"

Imagine
Proiectul "Excelenta ín programare" are ca scop dezvoltarea unei platforme virtuale în care toţi elevii să aibă acces liber şi egalitate de şansă pentru a îmbunătăţi abilităţile lor de programare (concursul final, Concursul Centrelor de Excelenţă are intenţia de a promova cooperarea,  schimbul de idei şi experienţă între participanţi, de a consolida spiritul competitiv al participanţilor).
Obiectivele proiectului: – asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii care doresc să îmbunătăţească performanţele lor în domeniul programării calculatoarelor; - stimularea competitivităţii şi creativităţii elevilor; - dezvoltarea unor abilităţi specifice care să ajute elevii să facă faţă cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă; - stimularea pasiunii elevilor pentru informatică;
Proiectul este la a IV-a ediţie, timp în care au participat la pregătirea online peste 600 de elevi din cel puţin 10 judeţe din ţară. Scopul principal al acestei activităţi este de a îmbunătăţi abilităţile cheie de p…