9/29/2012

Consfatuirea anuala a directorilor si coordonatorilor de cercuri din palatul si cluburile copiilor

Vineri, 29 septembrie 2012, dna. inspector de specialitate educatie permanenta Tatiana Vintur a prezentat bilantul activitatilor:

• Partenerii educaţionali, prezent şi perspectivă
• Raportul activităţii educative şcolare şi extraşcolare – palatul şi cluburile copiilor, anul şcolar 2011-2012.
• Școala Altfel – bilanțul programului.
• Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci - Metode şi strategii europene pentru dezvoltarea competenţelor cheie în mediul nonformal - LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/201
1. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară (O.M. nr. 5567/2011).
• Direcţii şi priorităţi strategice ale activităţii educative, anul şcolar 2012-2013.
• Oferta de formare - programe educative, anul şcolar 2012-2013.
• Programe şi proiecte din C.A.E.N. al M.E.C.T.S..
• Rsponsabilul comisiei metodice/ coordonatorul de cerc.
• Activităţi metodice pentru anul şcolar 2012-2013.
• Dezbateri, intervenţii ale participanţilor, discuţii, propuneri etc..
• Concluzii.

Citeste mai mult:Bilanţ educativ - în Zilele Educaţiei Nonformale