9/21/2012

"Excelenta in programare"

Proiectul "Excelenta ín programare" are ca scop dezvoltarea unei platforme virtuale în care toţi elevii să aibă acces liber şi egalitate de şansă pentru a îmbunătăţi abilităţile lor de programare (concursul final, Concursul Centrelor de Excelenţă are intenţia de a promova cooperarea,  schimbul de idei şi experienţă între participanţi, de a consolida spiritul competitiv al participanţilor).
  
Obiectivele proiectului:
– asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii care doresc să îmbunătăţească performanţele lor în domeniul programării calculatoarelor;
- stimularea competitivităţii şi creativităţii elevilor;
- dezvoltarea unor abilităţi specifice care să ajute elevii să facă faţă cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă;
- stimularea pasiunii elevilor pentru informatică;

 Proiectul este la a IV-a ediţie, timp în care au participat la pregătirea online peste 600 de elevi din cel puţin 10 judeţe din ţară.
Scopul principal al acestei activităţi este de a îmbunătăţi abilităţile cheie de programare a elevilor participanţi la proiect. Aceasta va ajuta, de asemenea, la dezvoltarea competitivităţii acestora şi a creativităţii lor. La sfârşitul tuturor rundelor, comisia de evaluare va selecta primii cinci clasaţi din fiecare grupă. Finaliştii vor fi invitaţi să ia parte la un concurs final care va fi organizat în Suceava.