2/26/2018

Script 2018

La Concursul  Internațional de Programare în Scratch pot participa elevi din cluburi, palate ale copiilor, școli și licee organizați în echipe formate din 2, 3 sau 4 membri. Elevii unei echipe trebuie să fie din aceeași unitate de învățământ și să se încadreze în categoria de vârstă corespunzătoare (nu se admite participarea la o categorie superioară).

Concursul Script online se desfășoară pe șase secțiuni:
 Felicitări
 Jocuri
 Muzică și dans
 Povești
 Simulări
 Software educațional
Categorii de vârstă pentru concursul onsite Concursul Script onsite se organizează pe patru categorii de vârstă:
 clasele II – III;
 clasele IV – V;
 clasele VI – VII;
 clasele VIII – IX.
În cazul în care numărul participanților la o categorie de vârstă este mare, este posibilă organizarea a câte unui concurs pentru fiecare clasă din componența categoriei de vârstă.

Principalele momente cronologice în desfășurarea concursului online sunt:
 15 februarie 2018 – Lansarea proiectului.
 18 martie 2018 – Termenul limită pentru înscrierea unităților.
 13 mai 2018 – Termenul limită pentru trimiterea proiectelor.
 1 Iunie 2018 – Anunțarea rezultatelor.
 17 iunie 2018 – Transmiterea diplomelor.
 1 iulie 2018 – Realizarea unei galerii cu proiectele câștigătoare.

Evaluarea proiectelor înscrise la concursul online se va face de către un juriu format din cadre didactice din țară și străinătate. Ierarhizarea lucrărilor se va face în funcție de nota acordată de juriu. Criterii de evaluare a lucrărilor:
 Originalitate
 Creativitate
 Folosirea caracteristicilor Scratch
 Calitatea globală a proiectului
Fiecare proiect va primi o notă de la 1 la 10. Pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă se va întocmi un clasament al proiectelor în ordinea descrescătoare a notelor. Proiectelor li se vor acorda premiile I, II și III pe baza următoarelor 3 reguli:
R1. Primul proiect din clasamentul pentru o secțiune și categorie de vârstă poate primi premiul I, cel de al doilea premiul II și cel de al treilea premiul III. Există posibilitatea acordării a două premii identice dacă lucrările au note apropiate și sunt respectate regulile care urmează.
R2. Nota lucrării trebuie să fie între 9 și 10 pentru premiul I, mai mare sau egală cu 8 pentru premiul II și mai mare sau egală cu 7.
R3. Numărul total de diplome (premiile I, II și III) acordate la o anumită categorie de vârstă și secțiune nu trebuie să depășească cuantumul de 25 % din numărul total al proiectelor create la respectiva categorie de vârstă și secțiune. Excepție se poate face în cazul în care pentru o anumită secțiune și categorie de vârstă numărul de lucrări create este mai mic de 12.

Coordonator Script 2018, Prof. ing. Mihai Agape
Resurse pentru învățarea Scratch
Pentru programul Scratch au fost create multe resurse de învățare, o parte dintre ele regăsindu-se pe site-ul oficial Scratch.
Alte resurse utile pot fi găsite la adresele:
Robo Scratch - curs disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, pe platforma Moodle a proiectului Scientix.
Să învățăm programare jucându-ne în Scratch
Tutoriale pentru un joc cu Gobo
Scratch 1.4 – Ghid de referință.
Articolul ”Să învățăm programare jucându-ne în Scratch”.
Tutoriale video pentru inițierea în Scratch.
Test de Scratch.

Bit by Bit - PC Iasi

Concursul regional ”Bit By Bit” se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
I. Imagini animate
II. Animaţii în Power Point
III. Desene 3D
IV. Simpozion cadre didactice

Pentru secțiunile I, II, III înscrierea elevilor la concurs se va face prin accesarea link-ului următor: https://goo.gl/forms/pxVwrRTzFzup0Sxv2
iar în perioada 1 – 13 mai 2018. Înscrierea la simpozion se va face prin accesarea link-ului următor: https://goo.gl/forms/0zN2LufVK827tADh2


  • Secțiunea Imagini animate  se va desfășura în săptămâna 21-25 mai 2018, la sediul Palatului Copiilor Iași. La aceasta secțiune se va realiza o imagine animată cu ajutorul aplicației Animated Wallpaper Maker, cu tema stabilită în ziua concursului.
  • La secţiunea Animații PowerPoint pot participa elevi din clasele V-XII. La această secțiune se va creea o prezentare în aplicaţia Power Point, formată dintr-un singur diapozitiv, cu tema „Iarna, anotimpul bucuriei”.
  • La secțiunea Desene 3D partiipă elevii din clasele III-IV. La această secțiune se va creea un desen în aplicaţia Paint 3D pe tema „Lumea roboților”.
Tema simpozionului este “Platforme e-learning utilizate la disciplina Informatică pentru învățarea programării”. Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail profinfopciasi@gmail.com în perioada 1 – 13 mai 2018,

Coordonator, Profesor Moraru Georgeta - Palatul Copiilor Iași

2/05/2018

Ziua Sigurantei pe Internet


Concursul "Cetăţenia digitală. Drepturi şi responsabilităţi pe Internet privind datele personale." - o iniţiativă marca Ora de Net lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii în parteneriat cu Ministerul Educației Naţionale.
Regulament

"Creați, conectați și împărtășiți respectul: un internet mai bun începe cu tine" ...
Centrul de Internet mai sigur din România va sărbători Ziua Sigurantei pe Internet, 6 februarie 2018, organizând o conferință de presă intitulată "Provocări în domeniul siguranței internetului pentru copii: conținut ilegal și date cu caracter personal" la București. Evenimentul se va concentra pe prevalența online a materialelor pentru abuzul sexual asupra copiilor și pe noile provocări cu care ne vom confrunta în contextul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Conferința va fi reprezentata de specialiștii Salvați Copiii Romania, autorități și instituții private și va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, experți, jurnaliști, asistenți sociali și alți participanti relevanți.

Mai mult ca parte a tradiției Centrului Internațional pentru Safer Internet (SIC) de a marca luna februarie ca luna securitatii pe Internet, se va organiza un concurs național în colaborare cu Ministerul Educației in data de 12 februarie 2018. Concursul național „Cetățenia digitală. Drepturi și responsabilități pe Internet privind datele personale”va încuraja în școli ca profesorii și elevii să pună în aplicare activități educaționale  legate de protecția datelor și  si sa trimita concluziile dezbaterilor sub forma unui scurt material video.

Concurs
http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Parenting_in_era_digitala.pdf
http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/Ghidul_Facilitatorului.pdf