2/26/2018

Script 2018

La Concursul  Internațional de Programare în Scratch pot participa elevi din cluburi, palate ale copiilor, școli și licee organizați în echipe formate din 2, 3 sau 4 membri. Elevii unei echipe trebuie să fie din aceeași unitate de învățământ și să se încadreze în categoria de vârstă corespunzătoare (nu se admite participarea la o categorie superioară).

Concursul Script online se desfășoară pe șase secțiuni:
 Felicitări
 Jocuri
 Muzică și dans
 Povești
 Simulări
 Software educațional
Categorii de vârstă pentru concursul onsite Concursul Script onsite se organizează pe patru categorii de vârstă:
 clasele II – III;
 clasele IV – V;
 clasele VI – VII;
 clasele VIII – IX.
În cazul în care numărul participanților la o categorie de vârstă este mare, este posibilă organizarea a câte unui concurs pentru fiecare clasă din componența categoriei de vârstă.

Principalele momente cronologice în desfășurarea concursului online sunt:
 15 februarie 2018 – Lansarea proiectului.
 18 martie 2018 – Termenul limită pentru înscrierea unităților.
 13 mai 2018 – Termenul limită pentru trimiterea proiectelor.
 1 Iunie 2018 – Anunțarea rezultatelor.
 17 iunie 2018 – Transmiterea diplomelor.
 1 iulie 2018 – Realizarea unei galerii cu proiectele câștigătoare.

Evaluarea proiectelor înscrise la concursul online se va face de către un juriu format din cadre didactice din țară și străinătate. Ierarhizarea lucrărilor se va face în funcție de nota acordată de juriu. Criterii de evaluare a lucrărilor:
 Originalitate
 Creativitate
 Folosirea caracteristicilor Scratch
 Calitatea globală a proiectului
Fiecare proiect va primi o notă de la 1 la 10. Pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă se va întocmi un clasament al proiectelor în ordinea descrescătoare a notelor. Proiectelor li se vor acorda premiile I, II și III pe baza următoarelor 3 reguli:
R1. Primul proiect din clasamentul pentru o secțiune și categorie de vârstă poate primi premiul I, cel de al doilea premiul II și cel de al treilea premiul III. Există posibilitatea acordării a două premii identice dacă lucrările au note apropiate și sunt respectate regulile care urmează.
R2. Nota lucrării trebuie să fie între 9 și 10 pentru premiul I, mai mare sau egală cu 8 pentru premiul II și mai mare sau egală cu 7.
R3. Numărul total de diplome (premiile I, II și III) acordate la o anumită categorie de vârstă și secțiune nu trebuie să depășească cuantumul de 25 % din numărul total al proiectelor create la respectiva categorie de vârstă și secțiune. Excepție se poate face în cazul în care pentru o anumită secțiune și categorie de vârstă numărul de lucrări create este mai mic de 12.

Coordonator Script 2018, Prof. ing. Mihai Agape
Resurse pentru învățarea Scratch
Pentru programul Scratch au fost create multe resurse de învățare, o parte dintre ele regăsindu-se pe site-ul oficial Scratch.
Alte resurse utile pot fi găsite la adresele:
Robo Scratch - curs disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, pe platforma Moodle a proiectului Scientix.
Să învățăm programare jucându-ne în Scratch
Tutoriale pentru un joc cu Gobo
Scratch 1.4 – Ghid de referință.
Articolul ”Să învățăm programare jucându-ne în Scratch”.
Tutoriale video pentru inițierea în Scratch.
Test de Scratch.