2/16/2015

CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ „Top Info”, Ediţia a VII-a. Sibiu, ianuarie - martie 2015

 Concursul se adresează elevilor din Palatele şi Cluburile copiilor participanţi la  cercurile    de  Informatică,  Programare  şi  Matematică aplicată  în  tehnică  de calcul, Reviste şcolare, alte cercuri relaţionate cu problematica concursului, din clasele II-X.

SECŢIUNEA UTILIZARE
                         2 probleme de logică
                         aplicaţie practică pe calculator din SO şi pachetul Office

 SECŢIUNEA PROGRAMARE ÎNCEPĂTORI/ AVANSAŢI
                         2 probleme de programare în C++/Pascal
 Pentru  cei  ce  participă  la   SECŢIUNEA   PROGRAMARE   ÎNCEPĂTORI
 tematica pentru problemele în C++/Pascal este:

                 Noţiuni introductive (biblioteci) Afisare. Citire
                 Algoritmi - date, variabile, expresii, operatori
                 Instrucţiunea de decizie
                 Instrucţiuni repetitive cu număr necunoscut de paşi
                 Instructiuni repetitive cu număr cunoscut de paşi.

 Pentru    cei   ce   participă   la   SECŢIUNEA PROGRAMARE AVANSAŢI
 tematica pentru problemele în C++ este:

                 Elementele de bază ale limbajului de programare C++/Pascal
                 Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
                 Determinare minim/maxim
                 Divizibilitate. Numere prime.
                 Algoritmul lui Euclid. Numere “prime între ele”
                 Tablouri unidimensionale (vectori)
plicaţii cu vectori – sume, produse, elemente pare/impare, poziţii  
                   pare/impare, sortare, cautare, interclasare 
                Fişiere text. 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 
A. CU PARTICIPARE INDIRECTĂ/PRIN CORESPONDENŢĂ 
       a.  Concursul  va  avea  o  durată  de   1h      30   min   pentru   SECŢIUNEA 
           UTILIZARE – sâmbătă 7 martie 2015 cu începere de la ora 10 
       b.  Concursul  va  avea  o  durată  de  1h      30  min     pentru   SECŢIUNEA 
           PROGRAMARE ÎNCEPĂTORI ŞI AVANSAŢI – 7 martie 2015 cu 
           începere de la ora 12. 
       c.  Premierea va avea loc sâmbătă 7 martie 2015, ora 16. 
       d.  Se    vor  acorda   3   premii   pentru   fiecare   secţiune   şi  diplomă   de  
           participare pentru fiecare elev şi profesor îndrumător. 

Pentru această secţiune concursul constă în realizarea unei lucrări acasă și trimiterea ei, pe tema dată funcţie de grupa de vârstă astfel: 

               a.  SECŢIUNEA         PAINT      „O   VACANȚA  DE  VIS”             ce  constă  în 
                   desene realizate cu PAINT –  pentru elevii claselor II –  IV  (va fi 
                  realizat  1 desen în Paint, care  reprezintă  imaginea unei secvențe de  
                   vacanță. În colțul din dreapta jos va fi trecut numele și clasa elevului 
                   care a realizat desenul); 
               b.  SECŢIUNEA AFIŞ / POSTER, PREZENTĂRI POWER POINT, 
                   FILM DE SCURT METRAJ cu tema „O VACANȚA DE VIS”  – 
                   pentru elevii claselor V – X 

CRITERII DE JURIZARE
           AFIŞ / POSTER
           -   Raportarea la tema dată;
           -   Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea
               realizată;
           -   Armonia şi expresivitatea lucrării;
           -   Raportul detaliu-întreg;
           -   Echilibrul între imagine şi text;

            SECȚIUNEA  PAINT
           -   Cât de sugestiv este desenul pentru tema dată;
           -   Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea
               realizată;
           -   Armonia şi expresivitatea lucrării;
           -   Raportul detaliu-întreg;

            SECȚIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT
           -   Raportarea la tema dată;
           -   Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea
               realizată;
           -   Armonia şi expresivitatea lucrării;
           -   Raportul detaliu-întreg;
           -   Echilibrul între imagine şi text;
           -   Prezentarea va avea maxim 15 slide-uri (diapozitive)

            SECȚIUNEA FILM DE SCURT METRAJ
           -   Raportarea la tema dată;
           -   Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea
               realizată;
           -   Armonia şi expresivitatea lucrării;
           -   Raportul detaliu-întreg;
           -   Echilibrul între imagine şi text;
           -   Filmul va avea maxim 5 minute si dimensiune max. 20 Mb.