6/23/2016

Rezultate Concursul regional de informatica "Top Info", 14 mai 2016

Concursul regional de informatică ”Top Info”, cuprins în CAERI 2016 poz. 1421, este organizat de Palatul Copiilor Sibiu și se adresează elevilor din Palatele şi Cluburile copiilor participanţi la  cercurile    de  Informatică,  Programare  şi  Matematică aplicată  în  tehnică  de calcul, Reviste şcolare, alte cercuri relaţionate cu problematica concursului, din clasele II-X.


SECŢIUNEA PAINT „O PLANETĂ MAI CURATĂ”

Mențiune
Cozma Andreea, clasa a II-a


SECŢIUNEA AFIŞ / POSTER, PREZENTĂRI POWER POINT, FILM DE SCURT METRAJ

Premiul II
Ungureanu Bogdan, clasa a VI-a
Găitan Andreea, clasa a VI-a

Criterii de jurizare:

AFIŞ / POSTER - Raportarea la tema dată; - Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea realizată; - Armonia şi expresivitatea lucrării; - Raportul detaliu-întreg; - Echilibrul între imagine şi text;
SECȚIUNEA PAINT - Cât de sugestiv este desenul pentru tema dată; - Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea realizată; - Armonia şi expresivitatea lucrării; - Raportul detaliu-întreg;
SECȚIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT - Raportarea la tema dată; - Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea realizată; - Armonia şi expresivitatea lucrării; - Raportul detaliu-întreg; - Echilibrul între imagine şi text; - Prezentarea va avea maxim 15 slide-uri (diapozitive)
SECȚIUNEA FILM DE SCURT METRAJ - Raportarea la tema dată; - Originalitatea, creativitatea şi imaginaţia dovedite de elev prin lucrarea realizată; - Armonia şi expresivitatea lucrării; - Raportul detaliu-întreg; - Echilibrul între imagine şi text; - Filmul va avea maxim 5 minute si dimensiune max. 20 Mb.

SECŢIUNEA UTILIZARE
                         2 probleme de logică
                         aplicaţie practică pe calculator din SO şi pachetul Office

 SECŢIUNEA PROGRAMARE ÎNCEPĂTORI/ AVANSAŢI
                         2 probleme de programare în C++/Pascal
 Pentru  cei  ce  participă  la   SECŢIUNEA   PROGRAMARE   ÎNCEPĂTORI
 tematica pentru problemele în C++/Pascal este:

                 Noţiuni introductive (biblioteci) Afisare. Citire
                 Algoritmi - date, variabile, expresii, operatori
                 Instrucţiunea de decizie
                 Instrucţiuni repetitive cu număr necunoscut de paşi
                 Instructiuni repetitive cu număr cunoscut de paşi.

 Pentru    cei   ce   participă   la   SECŢIUNEA PROGRAMARE AVANSAŢI 
 tematica pentru problemele în C++ este:

                 Elementele de bază ale limbajului de programare C++/Pascal
                 Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
                 Determinare minim/maxim
                 Divizibilitate. Numere prime.
                 Algoritmul lui Euclid. Numere “prime între ele”
                 Tablouri unidimensionale (vectori)

plicaţii cu vectori – sume, produse, elemente pare/impare, poziţii  
                   pare/impare, sortare, cautare, interclasare 
                Fişiere text. 
Înscrierea la concurs se face electronic, prin trimiterea fişei de înscriere şi a lucrărilor elevilor, până la data de 7 mai 2016