4/28/2017

CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ „Top Info” ediţia a IX-a

CONCURSUL REGIONAL DE INFORMATICĂ „Top Info”, Ediţia a IX-a. este organizat de Palatul Copiilor Sibiu  în perioada  ianuarie  – mai 2017. Concursul aflat în Anexa nr.7 la OMEN nr 3248/14.02.2017, la L.Domeniul Tehnic poziția 1686. Top Info  este un concurs pentru TIC și INFORMATICĂ.
Concursul are următoarele secţiuni:
A. CU PARTICIPARE DIRECTĂ
a. SECŢIUNEA UTILIZARE (clasele I-VIII)  2 probleme de logică  aplicaţie practică pe calculator din SO Windows şi pachetul Microsoft Office
b. SECŢIUNEA SOFT EDUCATIONAL – TUTORIAL (clasele IX-X)  realizarea unui tutorial pe o temă dată – Algoritmi -  
 B. CU PARTICIPARE INDIRECTĂ/PRIN CORESPONDENŢĂ (clasele I-X)
a. SECŢIUNEA AFIŞ, POSTER, FLYER
b. SECŢIUNEA PAINT
c. SECŢIUNEA PREZENTĂRI POWER POINT
d. SECŢIUNEA FILM DE SCURT METRAJ

TEMATICA PENTRU ETAPA CU PARTICIPARE DIRECTĂ
 a. SECŢIUNEA UTILIZARE  SO Windows Paint Ms.Word Ms.Excel Ms.PowerPoint
 b. SECŢIUNEA SOFT EDUCATIONAL - TUTORIAL  

Tema: Algoritmi Evaluarea va viza 2 aspecte:
- proiectarea produsului
- implementarea produsului
I.             Proiectarea produsului
Tutorialul va fi însoţit de o documentaţie (un fişier Word, max. 10 pagini), care va avea numele concurentului, urmat de numele judeţului (ex. Popa Maria_Sibiu) Documentaţie  va conţine:
a)    Proiectarea cerinţelor  pedagogice
b)    Tema
c)    Scop
d)    Obiective educaţionale
e)    Scurtă descriere
f)     Scenariu didactic/ învăţare
g)    Bibliografie
b) Proiectarea produsului software
  Cerinţele funcţionale şi cele ne-funcţionale vizate 
 Aplicaţii software utilizate la elaborarea tutorialului
II. Implementarea produsului Criterii de evaluare

I. Proiectare produsului  
1. Documentaţie
- Documentaţia solicitată este completă
- Documentaţia este corect întocmită (ex. obiectivele sunt corelate cu scenariul didactic)
2. Valoarea educațională Valoarea educațională determină dacă programul îndeplinește în mod eficient obiectivele educaționale ale temei tratate. 

II. Implementarea produsului
1.  Conţinutul  - Conţinutul urmăreşte o succesiune logică, bine structurată/ organizată - Informaţia este clar prezentată  - Informaţia este corectă din punct de vedere ştiinţific - Exemplele date au sens şi susţin informaţia
2. Implementare software  Se va avea în vedere calitatea implementării soluției software respectiv: - Cerinţele funcţionale propuse în proiectare sunt îndeplinite sau nu.  - Cerinţe ne-funcţionale – ex. gradul de utilitate, fiabiliate, portabilitate, eficiență.  - Mijloacele de navigare prin tutorial sunt flexibile şi intuitive. - Interfaţă user-friendly, etc.
Notă: 1. Produsele vor fi transmise organizatorilor pe adresa concursului, concurs.top.info@gmail.com,  cu o săptămână înainte de desfăşurarea acestuia  prin www.wetransfer.com, însoţite de fişa de înscriere (semnată şi ştampilată) scanată. 
2. Dacă produsul are nevoie de alte programe adiționale, acestea vor fi aduse de către concurenți și vor fi instalate înainte de prezentarea proiectului. Produsele care necesită instalare trebuie însoțite de instrucțiuni detaliate.
3. În produs nu este permis să apară filme/imagini  cu minori, fără a exista acordul scris al părinţilor/tutorilor acestora.
4. Autorii dau dreptul organizatorilor concursului să publice produsele pe site-ul concursului, în scopuri educaţionale. 
TEMATICA PENTRU ETAPA CU PARTICIPARE INDIRECTĂ
a. SECŢIUNEA PAINT ce constă în desene realizate în PAINT – pentru elevii claselor I – IV (va fi realizat 1 desen în Paint, care reprezintă o imagine cu tema „Sibiu regiune gastronomică”. În colțul din dreapta jos va fi trecut numele, scoala și clasa elevului care a realizat desenul);
b. SECŢIUNEA AFIŞ / POSTER, PREZENTĂRI POWER POINT,  FILM DE SCURT METRAJ – pentru elevii claselor V – X cu tema „Sibiu regiune gastronomică
ÎNSCRIEREA LA CONCURS  se realizează prin trimiterea fişei de înscriere(Anexa 1) şi a lucrărilor astfel:
a. Data limită pentru înscriere participare directă este 14  mai 2017;
b. Data limită pentru înscriere participare indirectă este 7 mai 2017
c. Fiecare profesor îndrumător trimite un document scanat, ce conţine fişa de înscriere după modelul din Anexa 1, semnată de către profesor, director scoala  şi va avea ştampila unităţii. Această fişă se va trimite alături de lucrări pe adresa concurs.top.info@gmail.com; d.
Nu se acceptă lucrări neînsoţite de Fişa de înscriere!