3/30/2023

Infotehnium si Planeta Albastra București, 2023

 Competiția ”Infotehnium”, cuprinsă în CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE AN ȘCOLAR 2022 - 2023, poz.201, aflată la a IX-a ediție, propune familiarizarea elevilor cu aptitudini în domeniul IT cu atmosfera de concurs și formarea aptitudinilor de utilizare a calculatorului ca instrument de exprimare și rezolvare a anumitor probleme de natură algoritmică.

Concursul cuprinde trei secțiuni:

  1. Programare, 26 aprilie 2023, cu participare directă
  2. Office (Word) și Paint, cu participare indirectă
Tema compunerii realiztă în Word este ”O zi de primăvară petrecută în natură”. Se va insera în document cel puțin o imagine realizată în Paint. Se vor puncta creativitatea, originalitatea, aspectul compunerii precum și gradul de utilizare a opțiunilor oferite de programul de editare Word. Termen, 26 aprilie 2023.

Organizatori: Clubul Copiilor Sector 6 București, Fundația ”Prietenii calculatoarelor” și Școala gimnazială ”Sf. Calinic de la Cernica” București aflată în incinta Școlii gimnaziale ”A Păunescu” București.
Premiul I - Pintilie Luca, clasa a IV-a
Participare - Musteață Tudor, clasa a V-a

Concursul Planeta Albastră aflat la ediția a VII-a este organizat de Palatul Naţional al Copiilor şi Clubul Copiilor, sector 6, Bucureşti. Concursul este cuprin în CAER 

Nr. 24954/06.02.2023

.
Rezultatele obținute de elevii participanți:

1.Hîncu David, clasa I, Secțiunea Grafică pe calculator, Premiul Special

2. Atănăsoae Martha, clasa 2, Secțiunea Grafică pe calculator, Premiul Special de Creativitate

3. Acatrinei Alexandru, clasa 3, Secțiunea Grafică pe calculator, Premiul II

4. Bumbu Ștefan, clasa 3, Secțiunea Programare Scratch, Premiul I

5.Musteață Tudor, clasa a V-a, Secțiunea Programare Scratch, Premiul Originalitate