11/23/2019

Activitate metodica a profesorilor de informatica din județele Suceava și Neamț

Vineri, 22 noiembrie 2019, Inspectoratul Școlar Județean Suceava în colaborare cu Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, au organizat în aula Corp E și laboratoarele Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, corp C, activitatea metodică a Cercului pedagogic cu tema ”Introducere în limbajul Python”. Pe parcursul a 4 ore, profesorii de informatică din județele Suceava și Neamț, au participat la cursul și laboratorul Introducere în limbajul Paython susținut de dl. prof. univ. dr. ing. Ștefan-Gheorghe Pentiuc și șef lucrări dr. ing. Ionela Rusu.  Activitatea practică de laborator a fost susținută împreună cu: conferențiar dr. ing. Ioan Ungureanu,  as. dr. ing. Ovidiu Gherman, drd. Laura Bilius și cadru didactic asociat dr. ing. Ștefania Șoiman.
Felicitari organizatorilor care au reușit să răspundă provocării de a instrui 140 de profesori de informatică!